www.sarlund.fi

Olen Valviran laillistama, vuonna 1995 Oulun yliopistosta valmistunut puheterapeutti, lastentarhanopetettaja ja työnohjaaja. Minulla on pitkän ja monipuolisen työkokemuksen sekä täydennyskoulutuksen kautta saatua laaja-alaista asiantuntijuutta lasten puheterapiakuntoutuksesta ja eri tahojen välisestä yhteistyöstä. Olen työskennellyt puheterapeuttina vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa yksityisenä ammatinharjoittajana ja erityishuoltopiirissä. Tällä hetkellä toimin opetustyössä logopedian koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa.


Puheterapia on lääkinnällista kuntoutusta, joka sisältää kielen, puheen ja vuorovaikutuksen arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun ja terapian sekä vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa ja koulussa. Puheterapian sisältö suunnitellaan yksilöllisesti ongelman laadun ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä.


Erityisosaamisen alueeni ovat kielellinen erityisvaikeus, vuorovaikutuksen ongelmat, oppimisvaikeudet sekä kehitysvammaisuuteen liittyvät puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöt.


Tmi Puheterapeutti Suvi Sarlund * 044 0944 106 * suvi@sarlund.fi


Puheterapeutti Suvi Sarlund
NurmiParturi
Nitsijärven eräkämppä Inarissa
Kuvagalleria
Yhteystiedot